The percentage of the war dead by prefecture at the Battle of Okinawa
 (Okinawa Prefecture excluded)
Prefecture number of the war dead population percentage
(Year 1945, Unit:Person) 0.1% 0.2% 0.3%
Hokkaido 10,787 3,518,389 0.307%                                 
Aomori 559 1,083,250 0.052%         
Iwate 672 1,227,789 0.055%         
Miyagi 626 1,462,254 0.043%         
Akita 475 1,211,871 0.039%         
Yamagata 804 1,326,350 0.061%         
Fukushima 992 1,957,356 0.051%         
Ibaraki 744 1,944,344 0.038%         
Tochigi 684 1,546,355 0.044%         
Gunma 868 1,546,081 0.056%         
Saitama 1,117 2,047,261 0.055%         
Chiba 1,608 1,966,862 0.082%         
Tokyo 3,490 3,488,284 0.100%        
Kanagawa 1,324 1,865,667 0.071%         
Niigata 1,208 2,389,653 0.051%         
Toyama 876 953,834 0.092%        
Ishikawa 1,070 887,510 0.121%         
Fukui 1,183 724,856 0.163%         
Yamanashi 544 839,057 0.065%         
Nagano 1,359 2,121,050 0.064%         
Gifu 1,017 1,518,649 0.067%         
Shizuoka 1,708 2,220,358 0.077%         
Aichi 2,970 2,857,851 0.104%        
Mie 2,713 1,394,286 0.195%        
Shiga 1,700 860,911 0.197%        
Kyoto 2,537 1,603,796 0.158%         
Osaka 2,322 2,800,958 0.083%         
Hyogo 3,196 2,821,892 0.113%         
Nara 587 779,685 0.075%         
Wakayama 892 936,006 0.095%        
Tottori 552 563,220 0.098%        
Shimane 724 860,275 0.084%        
Okayama 1,626 1,564,626 0.104%        
Hiroshima 1,331 1,885,471 0.071%         
Yamaguchi 1,200 1,356,491 0.088%         
Tokushima 993 835,763 0.119%         
Kagawa 1,205 863,700 0.140%         
Ehime 2,066 1,361,484 0.152%         
Kochi 990 775,578 0.128%         
Fukuoka 4,013 2,746,855 0.146%         
Saga 952 830,431 0.115%         
Nagasaki 1,592 1,318,589 0.121%         
Kumamoto 1,891 1,556,490 0.121%         
Oita 1,438 1,124,513 0.128%         
Miyazaki 1,851 913,687 0.203%        
Kagoshima 2,885 1,538,466 0.188%                                 
Total 75,941 71,998,104 0.105%